FANDOM


15. Achromatopsja - full

"Ojcze. Ojcze, jeśli wolno! Nowy Watykan jest stacją kościelną."
Artur Chmielewski, Achromatopsja

Nowy Watykan - frakcja znajdująca się w Warszawie na stacji Plac Wilsona. Z Watykanu jako uczestnicy wyprawy zostali wysłani diakon Stefan i ojciec Alex Bujak.

Charakterystyka frakcji Edytuj

Z opisów w książce wynika, że stacja posiada zhierarchizowaną strukturę opartą na wzorach kościoła katolickiego. Oficjalny wizerunek Nowego Watykanu bardzo różni się jednak od prawdy: w książce pada stwierdzenie, że powodem zażyłości między Wawrzyszewem i Placem Wilsona, jest to że na tej drugiej stacji znajdują się ogromne domy publiczne, oferujące ogromny wybór usług, a ich głównymi klientami są właśnie Kibole.