FANDOM


11. Prawo do Użycia Siły

"Wowka był partyzantem, nie włóczył się po okolicy i ani razu nie zapędzał się dalej niż do elewatora."
Denis Szabałow, Prawo do Użycia Siły

Papa - Wowek Papa, człowiek będący w oddziale ochronnym w Schronie. Był uczestnikiem akcji dywersyjnej przy elewatorze. Zajmował się wtedy osłanianiem, wraz z Wanem. Na warcie obsługiwał KPW i nikt nie wiedział, jak sobie radzi z jego wagą.

Miał około czterdziestu lat. Był wątły, chudy jak szczapa, ale żylasty.

Zginął od wykrwawienia, kiedy podczas ostrzału przeciwnika stracił całą prawą rękę.