FANDOM


Konstytucja12

"O Rosrezerwie opowiadali bajki małym dzieciom i o ile dorośli mieli jeszcze o tej instytucji jakiekolwiek wyobrażenie, to dla dzieci to pojęcie było czymś w rodzaju jaskini Ali Baby i bajkowego, pełnego bogactw Eldorada w jednym."
Denis Szabałow, Prawo do Użycia Siły

Rosrezerwa - inaczej Rezerwa Państwowa. Rosyjska instytucja państwowa z czasów zimnej wojny, przygotowująca magazyny żywności i środków do życia. Magazyny te znajdowały się w oddaleniu od zamieszkałych terenów i przy liniach kolejowych. Projektowano je w taki sposób, by mogły przetrwać bezpośrednie uderzenie bomb atomowych - przeważnie używano do tego miejsca głęboko pod ziemią takie jak: kopalnie czy wyrobiska solne.

Poza żywnością i paliwem składowano tam również samochody, części zapasowe, warsztaty, surowce, metale, materiały budowlane, medykamenty i ubrania.

Rosrezerwa opisana w trylogii Konstytucja Apokalipsy rzekomo mieściła się w Kombinacie w Berezowce i stała się celem podróży karawany Bractwa Przybrzeżnego wraz członkami załogi Schronu.