FANDOM


Warszawa - przed wojną stolica Rzeczpospolitej Polski, największe i najludniejsze miasto. W Warszawie dzieją się wydarzenia opisane w Achromatopsji.

Mapa miasta i okolic Edytuj

Warszawa2033

Książki z akcją w Warszawie: Edytuj

- Achromatopsja (Artur Chmielewski)

Kalendarium wydarzeń[1]: Edytuj

Rok 0: bomby spadają na miasto;

Rok 1:w ciągu kilku miesięcy zapada nuklearna zima

Lata 1-12: z powodu ataków chemicznych w roku 0 w mieście brakuje opału, ludzie umierają na skutek chorób i promieniowania, a także z powodu kwaśnych deszczów

Rok 12: odkrycie podziemnego magazynu koksu tymczasowo zapewnia opał

Rok 13: detektory zaczynają wykazywać spadek promieniowania. Na powierzchni pojawiają się mutanty

Rok 14: z inicjatywy Ratusza zostaje utworzona Rada jednocząca metro wobec zagrożenia mutantów

Lata 14-20: stopniowy spadek znaczenia Rady

Rok 20: wyprawa nowoutworzonej Nowej Koalicji na wojnę w celu zniszczenia Owczarni

Lata 20-2?: kilkuletni okres anarchii spowodowany nieudaną wyprawą wojenną; masowa wędrówka mieszkańców Politechniki w stronę Koalicji Radom spowodowana rządami terroru Ratusza; wybuch rebelii na Racławickiej; pierwsze przypadki przedostawania się mutantów do metra. Koalicja odcina się od tej części metra zawalając tunele w stronę centrum; chaos spowodowany buntami i czystkami doprowadza do updku władzy na terenach Placu Wilsona i Wawrzyszewa. Mieszkańcy Świętokrzyskiej i Ratusza wspólnie przeciwstawiają się zagrożeniu tzw. Północnej hordy i niszczą tunele na północ; postępująca stagnacja mieszkańców Centrum

Rok 30: zawalenie się tunelu prowadzącego na Pragę

Rok 43: gwałtowny spadek liczby mutantów, możliwość dalszych wypraw na powierzchni

Lata 43-45: tzw. Złoty wiek- gwałtowny rozwój Akademii Świętokrzyskiej

Rok 45: ponowne odbudowanie się populacji mutantów

PrzypisyEdytuj

  1. Podawane w latach od Armageddonu

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki